Afrikaans Plus – Geluide – Sound

Afrikaans Plus – Geluide – Sound

Oefening: Klanknabootsing

1. Gee EEN voorbeeld van KLANKNABOOTSING (onomatopee) in die strokiesprent:

2. Gee ‘n voorbeeld van KLANKNABOOTSING in die gedig.

Waarom het die hoender?  (Franci Greyling)

Ons                                               wou

nog                                           wens

been                                       tjie

trek                                   jy

en                             ek

maar                     die

hoen              der

het       ont

snap

Kek!

Kek! Kek!

Elke

Been

Tjie

Op

Sy

Plek.

 

 1. Voltooi die volgende sinne deur die regte geluid in te vul:
  • Ek hoor hoe die volstruise _____
  • Die paddas _____ in die plaasdam.
  • Ek het geskrik toe ‘n slang langs my _____.
  • _____ lui die telefoon.
  • Die helikopters _____ in die lug.

Antwoorde

 1. Doef! (die klank van die hamer wat op die spyker kap)
 2. Kek! (die klank wat ‘n hoender maak as sy skrik)
  • Brom
  • Kwaak
  • Sis
  • Trieng-trieng
  • Druis

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.