Gratis plakkate: ‘n Goeie dag vir boomklim

Gratis plakkate: ‘n Goeie dag vir boomklim

’n Goeie dag vir boomklim is ’n humoristiese, deernisvolle verhaal oor Marnus, ’n gefrustreerde middelkind, wat een Desembervakansie saam met ’n vreemde meisie bo in ’n boom beland in ’n poging om te keer dat die plaaslike owerheid dit afsaag. Die boek is ’n gewilde voorgeskrewe boek vir grade 7 HT en 8 EAT. Daar is ook ‘n gratis studiegids beskikbaar.

3 053 view

Afrikaans Plus – Prosa – Prose

Afrikaans Plus – Prosa – Prose

Answers to comprehension test on page 174 in Afrikaans Plus

  1. (The saying ”All is fair in love and war” literally refers to actions during warfare and relationships. Figuratively it implies that no moral rules apply. ) Die figuurlike betekenis is dat geen morele reёls geld wanneer dit by die liefde kom nie. ’n Verliefde persoon mag dus maar oneties optree om iemand se liefde te wen.
  2. Want Helena was reeds Waldemar se meisie en Waldemar was baie sterker en aantrekliker as Edwill.
  3.  (a) derdepersoonsverteller / alomteenwoordige verteller (both terms are applicable)                                             (b) ironie (Edwill watched the rugby only because Helena would be there. The irony lies in the fact that Helena was there to watch the handsome Waldemar and would not even notice Edwill’s presence.)
  1. Die leser verwag dat Edwill Helena se liefde gaan wen, maar dan wen Waldemar die “oorlog” op ‘n oneerlike manier. (Edwill’s sister, Lita, helped him to write a poem which would win Helena’s heart, but in his haste to beat Waldemar, he tripped and the poem fell from his pocket. Waldemar then presented it as his own and thus won the “war” by unethical ways.)

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.

668 view

Afrikaans Plus – Gedigte – Poems

Afrikaans Plus – Gedigte – Poems

Answers to questions on page 170 in Afrikaans Plus

  1. Vrye vers. (Kyk egter na die bespreking onder die gedig om te sien dat dit eintlik ‘n Engelse sonnet sonder die 14de versreёl is.)
  2. Gebroke rym (abcb)
  3. a) C     b) D     c) A     d) B (“skooltas” represents the whole school experience)
  4. Swaar skooltas teenoor ligte skooltas (“impliseer” means “implicated”, therefore not specifically mentioned or explained)Moeilike wiskunde teenoor maklike wiskunde.

Extra questions about poetry

Obsessie 

Wees myne!

Ek sal jou skoenveters knoop,

Jou huiswerk vir jou doen,

Elke liewe dag ‘n koek vir jou bak.

 

Wees myne!

Ek sal jou girlfriend gif gee,

Jou pa en ma verkoop,

En dan kan jy by ons kom bly

 

Wees myne!

Ek sal jou toesluit in ‘n glaskas

En jou elke aand weer uithaal

Om jou wilde kuif mooi glad te kam.

(Elizabeth Wasserman)

 

Vrae:

1. Wie is die spreker in hierdie gedig? Maak ‘n lys van eienskappe wat jy uit die gedig kan aflei.

2.  Watter inligting impliseer dat die seun dalk nie so netjies en slim is nie?

3.  Gee twee voorbeelde van ‘n hiperbool wat in die gedig voorkom.

4.  Die spreker wil die seun in ‘n glaskas toesluit.

4.1  Wat word gewoonlik in ‘n glaskas toegesluit?

4.2  Bedoel sy dit letterlik of figuurlik?

4.3  Wat bedoel sy met hierdie woorde?

4.4  Dink jy die glaskas is ‘n metafoor? Motiveer.

5.  Ons lees in strofe 2: “Ek sal jou girlfriend gif gee”.

5.1  Wat is die Afrikaanse woord vir girlfriend ?

5.2  Hoekom word die Engelse woord hier gebruik?

5.3  Skryf die sin neer en onderstreep die klanke wat allitereer.

6.  Die woorde “Wees myne!” word drie keer herhaal.

6.1  Noem twee dinge wat emosionele intensiteit (emotional intensity) uitbeeld.

6.2  Herskryf hierdie sin as ‘n vraagsin.

6.3  Met watter woord hou die herhaling verband?

7.  Benoem die rymskema in hierdie gedig.

 

Antwoorde:

1.  Die spreker is ‘n meisie. / Sy woon by haar ouers en is nog op skool. / Sy kan koek bak. / Sy is pligsgetrou want sy dink huiswerk is belangrik. / Sy is verlief op ‘n seun met ‘n wilde kuif. / Sy is jaloers op die seun se meisie.

2.  Sy skoenveters is waarskynlik los, sy hare ongekam (wilde kuif) en sy huiswerk nie gedoen nie.

3.  (‘n Hiperbool is oordrywing vir effek) Elke liewe dag ‘n koek vir jou bak (very unlikely) , jou girlfriend gif gee (most exaggerated), jou ma en pa verkoop (impossible).

4.1 Kosbare (precious) voorwerpe of besittings wat mense mag bewonder (admire) maar nie mag aanraak (touch) of steel nie.

4.2 Figuurlik

4.3  Sy wil hom net vir haarself hê. Sy bewonder hom en hy sal vir haar so kosbaar wees dat sy hom baie mooi sal oppas. Hy sal niks hoef te doen nie want sys al hom bederf en alles vir hom doen.

4.4 Ja, want dit word figuurlik bedoel (NB: say what it is, not what it is not – i.e. do not say “because she does not mean it literally”). Die raakpunt of tertium tussen “glaskas” en die obsessie is die spreker se behoefte om die seun te bewonder en te bewaar soos ‘n kosbare item in ‘n glaskas.

5.1  Meisie (die ouer woord “nooi” word ook nog gebruik).

5.2  Dit pas by ‘n skoolmeisie. Dit gee ‘n aanduiding van die spreker se ouderdom. Dit is tipiese tienertaal.

5.3  Ek sal jou girlfriend gif gee (Alliteration concerns sound, not letters. The “g” in “girlfriend” does not sound like the “g” in “gif”.)

6.1  Die uitroepteken en die kursiewe lettertipe (italics).

6.2  Sal jy asseblief myne wees?

6.3  Obsessie.

7.  Vrye vers.

 

Dankie en geluk 

Dankie, en geluk.

Jy’s so mooi

jy’t veroorsaak

dat ek die grond soen

waarop jy loop –

letterlik en onwillekeurig.

 

Sal jy dalk so gaaf wees

om my op te help?

(Deon Meiring)

 

Vrae:

1.  Die spreker sê “jy’t veroorsaak dat ek die grond soen waarop jy loop”

1.1  Wie soen soms die grond?

1.2  Wat beteken die uitdrukking: “Ek soen die grond waarop sy loop”?

1.3  Wat impliseer die spreker met die word “onwillekeurig”?

1.4  Gee dou die letterlike en figuurlike bedoeling van die woorde “Sal jy so gaaf wees om my op te help?”

1.5  Dink jy die toon van die eerste reёl is beleefd, ironies, sarkasties, beledigend of komplimenterend? Motiveer.

Antwoorde:

1.1  Mense wat na ‘n lang afwesigheid na hul eie land terugkeer, soen soms die grond. Ook passasiers wat ná ‘n gevaarlike vlug uit ‘n vliegtuig klim, soen soms die grond uit dankbaarheid dat hulle veilig geland het.

1.2  Ek bewonder haar.

1.3  “Onwillekeurig” beteken “sonder bedoeling” (involuntary). Hier beteken dit ook “letterlik” (as kontras met “figuurlik”). Hy bedoel dus dat hy letterlik op die grond geval het – waarskynlik oor sy eie voete omdat hy na haar gestaar het en nie gekyk het waar hy loop nie.

1.4  Letterlik: Help my om van die grond af op te staan.  Figuurlik: Help my om my verliefdheid te oorkom of van jou te vergeet.

1.5  Sarkasties. Die spreker bedoel die teenoorgestelde van wat hy sê en wil eintlik die persoon se gevoelens seermaak.

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.

9 068 view