Afrikaans Plus – Toespraak – Speech

Afrikaans Plus – Toespraak – Speech

Voorbeeld van ‘n toespraak

Toespraak vir die onderwysers

Onderwysers is ons rigtingwysers, want hulle gebruik hul kennis om studente die lig en die pad na daardie lig te wys.

Geagte Personeel

Om tot siens te sê, kan ’n bitter saak wees, veral as jy ’n leerder van JG Meiring is. Ons het gekom aan die einde van ’n uitstekende jaar. ’n Jaar van veranderinge. ’n Jaar van vernuwing. Die leerders van JG Meiring kon hierdie sukses nie behaal het sonder die hulp van hierdie hulpvaardige personeel nie.

Eerstens wil ek en die res van die leerders dankie sê aan die onderwysers. Baie dankie vir al die ure wat u ingesit het om ons kennis uit te brei en ons te help groei. Dankie vir al die inspirerende woorde, sowel as die streng woorde wat ons gehoor het as ons nie ons huiswerk gedoen het nie of nie ons geld vir die “Surf Walk” gebring het nie. So ongelooflik soos dit mag klink, is ons selfs ook dankbaar vir die detensies, want dit het baie van ons geleer om nie weer die verkeerde pad te kies nie.

Tweedens wil ek baie dankie sê vir die skoonmaakpersoneel van die skool. As dit nie vir u was nie, sou ons sonder beligting in ons klasse gesit het of ’n skoolterrein gehad het wat soos n vullishoop lyk. Die bydrae wat u gemaak het, sal ons altyd waardeer. Ja, u is ook “important”!

Laastens wil ek dankie sê vir ons skoolhoof: Baie dankie, Meneer, dat u hierdie instelling so uitstekend bestuur.

Medematrieks, dit mag wel vir ons voel soos die einde,  maar onthou: dit is net die begin!

 

Shanley Ramrock,  Gr. 12 EAT JG Meiring 

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.

20 525 view

Afrikaans Plus – Dialoog (rolspel en onderhoud) – Dialogue (roleplay and interview)

Afrikaans Plus – Dialoog (rolspel en onderhoud) – Dialogue (roleplay and interview)

Voorbeeld van rolspel

Voorbeeld van ‘n dialoog vir rolspel

Dialoog met pa

PAMELA: Tata, ek moet gaan! Al my vriende sal al klaar daar wees. Asseblief?
TATA: Pamela, ek het nee gesê! Hoekom wil jy gaan?As ek nee sê, is dit nee!
PAMELA: Almal is al klaar daar! Natuurlik moet ek ook daar wees!
TATA: Pamela Gqudu, moet net nie my knoppie druk nie! Ek het mos gesê jy gaan nie na daardie Jol nie. Nx!
PAMELA: (staan op en storm af by die trappe) Jy maak my lewe hel! En ek haat jou!
TATA: (loop agter Pamela aan; trek haar arm) Luister hier, jong meisie! Daardie vriende is nie goed vir jou nie! Ek wil nie hê julle moet saam kuier nie!
PAMELA: Tata, los my arm! Jy maak my seer. Anyway, whatever! Ek gaan mos nou nié!
TATA: Ek doen dit, want ek is lief vir jou.
PAMELA: (beklemtoon elke lettergreep) As-se-bliéf! Jy? Lief vir my? Aggg …
TATA: Ek’s jammer, my kind, maar eendag sal jy besef ek het dit uit liefde gedoen.
PAMELA: Tata, doen my ’n guns. Haal jou neus uit my sake uit. En soos ek gesê het, ek gaan nie na die Jol nie.
TATA: Ek sal die Jol na jou toe bring. Kom ons hou ons eie paartie!
PAMELA: (sug, mompel) Mxm, ag! ’n Partytjie met ’n ou man … Sê my iets anders!
TATA: Huh? Wat was daai?
PAMELA: Tata, nee dankie, ek wil nie meer Jol toe gaan nie! (Trek haar kamerdeur toe)

Pamela Gqudu, Gr. 9 EAT Masibambane Sekondêr

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.

8 440 view