Klasgids

Klasgids is al meer as 50 jaar lank die Afrikaansonderwyser se regterhand in die klaskamer. Die tydskrif verskyn kwartaalliks en bevat artikels oor taalonderrig asook leermateriaal vir Afrikaans Huistaal én Eerste Addisionele Taal.

Sedert 2014 verskyn daar elke kwartaal twee uitgawes van Klasgids: een vir die laerskool en een vir die hoërskool. Die inhoud van elke uitgawe word saamgestel uit bydraes van toponderwysers, vakadviseurs en vakspesialiste regoor die land.

Ouers teken ook graag in op Klasgids vir die oefenvraestelle, notas en taaloefeninge.

Klasgids vir die laerskool word in die volgende afdelings verdeel:

 • Grondslagfase (wenke, speletjies en werkskaarte vir grade 1-3)
 • Grade 4 – 6 (toetse en vraestelle)
 • Graad 7 (toetse en vraestelle)
 • Taal (notas, oefeninge en artikels oor taalreëls)
 • Lees en kyk (artikels oor lees; besprekings en vrae oor voorgeskrewe letterkunde)
 • Skryf en aanbied (skryfopdragte en wenwenke vir skryfwerk)
 • Luister en praat (mondelingopdragte en luistertoetse)
 • Tegnologie in die klaskamer (wenke en idees om tegnologie in die taalklas in te span)
 • Remediërende onderrig (remediërende oefeninge en speletjies)

Klasgids vir die hoërskool word in die volgende afdelings verdeel:

 • Huistaal (toetse en vraestelle)
 • Eerste Addisionele Taal (toetse en vraestelle)
 • Taal (notas, oefeninge en artikels oor taalreëls)
 • Lees en kyk (besprekings en vrae oor voorgeskrewe letterkunde)
 • Skryf en aanbied (skryfopdragte en wenwenke vir skryfwerk)
 • Luister en praat (mondelingopdragte en luistertoetse)
 • Tegnologie in die klaskamer (wenke en idees om tegnologie in die taalklas in te span)

Laai die inskrywingsvorm/bestelvorm vir Klasgids 2019 hier af:

 Klasgidsinskrywingsvorm 2019

Beperkte voorraad van vorige uitgawes is ook beskikbaar. Ook beskikbaar in e-boekformaat. Bestel by www.lapa.co.za.

 • Vir inskrywings en navrae, kontak monicat@lapa.co.za.
 • Stuur bydraes vir moontlike publikasie na mnel@lapa.co.za.
 • Advertensies: karenj@lapa.co.za.