Afrikaans Plus – Tyd – Time

Afrikaans Plus – Tyd – Time

Oefening 1

Kies die korrekte antwoord tussen hakies.

 1. Ons moet (10de Mei / 10 Mei) hospitaal toe gaan.
 2. Die atletiekdag begin om (07:00 vm / 07:00).
 3. Ek is moet elke oggend om (ses uur / sesuur / ses ure) met my hond stap.
 4. Alle spanfoto’s word op (Dinsdag, 3 April / Dinsdag 3 April) geneem.
 5. Die verkeer is soms so erg; om (drie uur / drieuur) huis toe te ry, is algemeen.
 6. Die Olimpiese rekord vir die 800m vir mans is (1:40.91 / 1min. 40.91 sek).
 7. As jy ’n (halfuur / half uur) elke dag draf, raak jy vinnig fiks.
 8. Ná 5 (jare/jaar) in die hoërskool, sien ek baie uit na my oorbruggingsjaar in Amerika.
 9. Ons waterpolo-oefening begin om (drieuur / drie uur / drie-uur).
 10. Dit gaan my ’n ( ¾ uur / driekwart uur / driekwartier) neem om klaar te maak.

 

Antwoorde

 1. 10 Mei
 2. 07:00
 3. sesuur
 4. Dinsdag 3 April
 5. drie uur
 6. 1:40:91
 7. halfuur
 8. jaar
 9. drieuur of drie-uur
 10. driekwartier

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.