Afrikaans Plus – Visuele geletterdheid – Visual literacy

Afrikaans Plus – Visuele geletterdheid – Visual literacy

Voorbeelde van visuele tekste wat in ‘n taalvraestel kan voorkom

Hieronder is ‘n infografika en ‘n weerkaart wat in vraestelle in Klasgids vir die hoërskool (Oktober 2018) verskyn het:

Bron: Netwerk 24, “Hoe Suid-Afrikaners vakansie hou”, 11 September  2013

Bron: Die Burger, 18 September 2018

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.