Afrikaans Plus – Woorde wat dikwels verkeerd gespel word – Words that are often misspelled

Afrikaans Plus – Woorde wat dikwels verkeerd gespel word – Words that are often misspelled

Oefening 1

Skryf die woorde eers in alfabetiese volgorde van A-Z, dan van Z-A.

 1. skiet
 2. alliterasie
 3. papegaai
 4. paaie
 5. tagtig
 6. halfuur
 7. modieuse
 8. piesankie
 9. klassifiseer
 10. kuier
 11. lêer
 12. manipuleer
 13. vegetariër
 14. onmoontlik
 15. lojaliteit
 16. KwaZulu-Natal
 17. twaalf
 18. misdaad
 19. roman
 20. entrepreneur
 21. allerhande
 22. vriend
 23. Londen
 24. pienk
 25. krisis
 26. ambulans
 27. restaurant
 28. negatiewe
 29. universiteit
 30. nuuskierig
 31. misdadiger
 32. Nieu-Seeland
 33. pasiënt
 34. plastiek
 35. Namibië
 36. seksuele
 37. rivier
 38. paddas
 39. gemiddeld
 40. familie
 41. klein
 42. opponent
 43. komitee
 44. dadelik
 45. leë

Oefening 2

Skryf die woorde eers in alfabetiese volgorde van A-Z, dan van Z-A.

 1. telefoon
 2. katastrofe
 3. meisie
 4. parkering
 5. olie
 6. vroeër
 7. kwaliteit
 8. oorsee
 9. liniaal
 10. mejuffrou
 11. margarien
 12. polisie
 13. tandepasta
 14. kanselleer
 15. skêr
 16. laer
 17. dwelms
 18. Johannesburg
 19. onbeskof
 20. nog ’n
 21. aaklig
 22. vlamme
 23. meisieskool
 24. muskiet
 25. roekeloos
 26. mevrou
 27. pessimis
 28. noudat
 29. miljoenêr
 30. intelligensie
 31. matriek
 32. paadjie
 33. moeilik
 34. technikon
 35. hardloop
 36. interessant
 37. eksamen
 38. Kersfees
 39. ma-hulle
 40. onafhanklik
 41. uie
 42. ondertoe
 43. silwer
 44. moeë
 45. leuen

 

Antwoorde

Oefening 1

A-Z

 1. allerhande
 2. alliterasie
 3. ambulans
 4. dadelik
 5. entrepreneur
 6. familie
 7. gemiddeld
 8. halfuur
 9. klassifiseer
 10. klein
 11. komitee
 12. krisis
 13. kuier
 14. KwaZulu-Natal
 15. leë
 16. lêer
 17. lojaliteit
 18. Londen
 19. manipuleer
 20. misdaad
 21. misdadiger
 22. modieuse
 23. Namibië
 24. negatiewe
 25. Nieu-Seeland
 26. nuuskierig
 27. onmoontlik
 28. opponent
 29. paaie
 30. paddas
 31. papegaai
 32. pasiënt
 33. pienk
 34. piesankie
 35. plastiek
 36. restaurant
 37. rivier
 38. roman
 39. seksuele
 40. skiet
 41. tagtig
 42. twaalf
 43. universiteit
 44. vegetariër
 45. vriend

Z-A

 1. vriend
 2. vegetariër
 3. universiteit
 4. twaalf
 5. tagtig
 6. skiet
 7. seksuele
 8. roman
 9. rivier
 10. restaurant
 11. plastiek
 12. piesankie
 13. pienk
 14. pasiënt
 15. papegaai
 16. paddas
 17. paaie
 18. opponent
 19. onmoontlik
 20. nuuskierig
 21. Nieu-Seeland
 22. negatiewe
 23. Namibië
 24. modieuse
 25. misdadiger
 26. misdaad
 27. manipuleer
 28. Londen
 29. lojaliteit
 30. lêer
 31. leë
 32. KwaZulu-Natal
 33. kuier
 34. krisis
 35. komitee
 36. klein
 37. klassifiseer
 38. halfuur
 39. gemiddeld
 40. familie
 41. entrepreneur
 42. dadelik
 43. ambulans
 44. alliterasie
 45. allerhande

Oefening 2

A-Z

 

 1. aaklig
 2. dwelms
 3. eksamen
 4. hardloop
 5. intelligensie
 6. interessant
 7. Johannesburg
 8. kanselleer
 9. katastrofe
 10. Kersfees
 11. kwaliteit
 12. laer
 13. leuen
 14. liniaal
 15. ma-hulle
 16. margarien
 17. matriek
 18. meisie
 19. meisieskool
 20. mejuffrou
 21. mevrou
 22. miljoenêr
 23. moeë
 24. moeilik
 25. muskiet
 26. nog ’n
 27. noudat
 28. olie
 29. onafhanklik
 30. onbeskof
 31. ondertoe
 32. oorsee
 33. paadjie
 34. parkering
 35. pessimis
 36. polisie
 37. roekeloos
 38. silwer
 39. skêr
 40. tandepasta
 41. technikon
 42. telefoon
 43. uie
 44. vlamme
 45. vroeër

Z-A

 1. vroeër
 2. vlamme
 3. uie
 4. telefoon
 5. technikon
 6. tandepasta
 7. skêr
 8. silwer
 9. roekeloos
 10. polisie
 11. pessimis
 12. parkering
 13. paadjie
 14. oorsee
 15. ondertoe
 16. onbeskof
 17. onafhanklik
 18. olie
 19. noudat
 20. nog ’n
 21. muskiet
 22. moeilik
 23. moeë
 24. miljoenêr
 25. mevrou
 26. mejuffrou
 27. meisieskool
 28. meisie
 29. matriek
 30. margarien
 31. ma-hulle
 32. liniaal
 33. leuen
 34. laer
 35. kwaliteit
 36. Kersfees
 37. katastrofe
 38. kanselleer
 39. Johannesburg
 40. interessant
 41. intelligensie
 42. hardloop
 43. eksamen
 44. dwelms
 45. aaklig

 

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.