Afrikaans Plus – Afkortings – Abbreviations

Afrikaans Plus – Afkortings – Abbreviations

Oefening 1

Skryf die volgende afkortings volledig uit:

 1. Sa.
 2. Des.
 3. asb.
 4. p.m.
 5. dr.
 6. sr.
 7. km.
 8. m.a.w.
 9. hosp.
 10. fig.

 

Oefening 2

Gee die afkortings van die woorde in hakies.

 1. Ek het elke (kwartaal) sport ná skool.
 2. Daar is omtrent 33 000 studente op (universiteit).
 3. My broer wil ’n (diploma) in argitektuur doen.
 4. Ek wil graag in (April) met CrossFit begin.
 5. Tegnologie verander so vinnig – selfs (elektroniese pos) raak outyds!
 6. Jy het ongeveer 50 (gram) gekapte pekanneute nodig vir wortelkoek.
 7. Hoeveel keer ’n (maand) moet jy jou pa se motor was?
 8. Watter (nommer) moet ek skakel om meer uit te vind oor ‘n GAP-jaar?
 9. Die bootreis gaan ongeveer R27 000 (per persoon) kos.
 10. Die (standaard) van sokkerdoelwagters in Duitsland is baie hoog.

 

Antwoorde

Oefening 1

 1. Saterdag
 2. Desember
 3. asseblief
 4. per maand
 5. doktor / dokter
 6. senior / suster
 7. kilometer
 8. met ander woorde
 9. hospitaal
 10. figuurlik

 

Oefening 2

 1. kw.
 2. univ.
 3. dipl.
 4. Apr. (onthou die hoofletter)
 5. e-pos
 6. g (onthou – geen punt)
 7. md.
 8. nr. / no.
 9. p.p.
 10. st.

 

Beskikbaar www.lapa.co.za | 012 401 0700.