Afrikaans Plus – Woordsoorte – Parts of speech

Afrikaans Plus – Woordsoorte – Parts of speech

Vul die korrekte voorsetsel in: In die sirkus is daar akrobate wat toertjies ___ allerhande apparate doen.
Vul die ontbrekende voornaamwoord in: Sirkusbase gebruik diere ook wat elk ___ eie toertjie doen.
Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies: Daar is mense wat sê dat diere in ’n sirkus aan (erg) dieremishandeling grens.

3 972 view

Afrikaans Plus – Voorsetsels – Prepositions

Afrikaans Plus – Voorsetsels – Prepositions

Oefening 1

Voltooi deur gepaste voorsetsels in te vul.

Om ’n leerder _____ my skool (gee jou skool se naam) te wees, is nogal lekker. Dit is ’n skool waar daar min kinders _____ elke klas is, wat beteken dat jy al die kinders _____ jou klas kan ken.

Die skool begin _____ kwart voor 8 en daarna moet jy _____ jou Registerklas gaan. Jou registeronderwyser lees die afkondigings ____ seker te maak dat jy weet wat aangaan. Jou registeronderwyser is ook die persoon ______ wie jy kan praat as jy ’n probleem het. Hulle is soos jou ma en pa ____ die skool.

Pousetyd kan jy _____ enige plek in die skool ontspan. Eintlik mag jy nie ____ die skool se gange wees nie, maar baie kinders steur hulle nie hieraan nie. Jy is veronderstel om ____ die rugbyveld te wees, of jy kan ________ ’n boom _____ ’n bankie gaan sit. Jy moet net mooi kyk waar jy sit, want anders kan jy dalk ____ ongeluk gaan sit waar ’n voël gemis het en dan gaan jou ma _____ jou kwaad wees!

Pousetye gesels mens _____ alles. Jy praat _____ jou vriende, of jy skinder ______ mense van wie jy nie hou nie, of wat nou weer iets vreemds aangevang het. Dit is nie mooi  ____ te skinder nie. Om lelik ____ ander mense te praat, is verkeerd.

As jy nie lus is _____ te gesels nie, kan jy iets _____ die snoepie gaan koop. Daar is ’n groot verskeidenheid van lekker dinge _____ te eet.

Die gunsteling tyd vir enige leerder, is wanneer die skoolklok ____ die einde _____ die dag lui. Dit is dan wanneer hulle skielik vreeslik vriendelik ____ hul juffrouens raak en nie kan wag om ____ die klas uit te loop nie. Ongelukkig moet elkeen eers aandag gee  ______ die afkondigings wat gelees word, ______ hulle kan huistoe gaan.

Die skool kom kwart ______ twee uit en as jy op die parkeerterrein kom, moet jy maar _____ jou tande byt. Ouers sit _____ die motors en wag _____ hulle kinders om ____ te klim.  Sodra die kinders ____ die skool kom, is dit gewoonlik chaos, omdat die verkeer so erg is.

By die huis is dit dadelik tyd _____ huiswerk, eet en slaap, want môre is ’n nuwe dag, ____ nuwe uitdagings wat wag!

 

Antwoorde:

Oefening 1

by/in/in/om/na/om/met/by/op/in/op/onder/op/per/vir/oor/met/oor/om/oor/om/by/om/aan/van/met/ om/aan/voor/oor/op/in/vir/in/uit/vir/met

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.

4 408 view