Afrikaans Plus – Antonieme – Antonyms

Afrikaans Plus – Antonieme – Antonyms

Oefening 1

Vul ’n  woord met die teenoorgestelde betekenis  as die vetgedrukte woord in.

 1. Die wasgoed is nie meer druipnat nie, maar ____________________.
 2. Die lyn is nie krom nie, maar _______________________.
 3. Die baba is nie meer siek nie, hy is nou _____________________.
 4. Die storie begin snaaks, maar _____________________ hartseer.
 5. Ek kan nie kop of _________________ uitmaak van wat jy sê nie.

Oefening 2

Antwoord die vrae. Begin so:  Nee, …  Gebruik ‘n antoniem in die plek van die vetgedrukte woord.

 1. Is die vleis al gaar?
 2. Is die kinders se werk netjies gedoen?
 3. Beweeg die verkeer doodstadig?

Antwoorde 

Oefening 1

 1. kurkdroog
 2. reguit
 3. gesond
 4. eindig
 5. stert

Oefening 2

 1. Nee, die vleis is nog rou.
 2. Nee, die kinders se werk is slordig gedoen.
 3. Nee, die verkeer beweeg blitsvinnig.

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.