Afrikaans Plus – Direkte en indirekte rede – Direct and indirect speech

Afrikaans Plus – Direkte en indirekte rede – Direct and indirect speech

Oefening 1

Skryf die sinne in die direkte rede.

 1. Die seuns het vir hul onderwyser gevra of hy hulle daardie aand met hulle take kan help.
 2. Joanne sê dat sy nie van tamaties hou nie.
 3. Die seuns het bly uitgeroep dat hulle span gewen het.

Oefening 2

Skryf die sinne in die indirekte rede.

 1. “Nou is dit te laat, want ek moet die klere al môre hê,” het Fred gesê.
 2. Pieter vra:  “Waarheen gaan jy en jou ma môre, Joan?”
 3. “Los my nou uit!” het John geskreeu.

Antwoorde

Oefening 1

 1. Die seuns het vir hul onderwyser gevra: ”Kan Meneer ons vanaand met ons take help?”
 2. Joanne sê: ”Ek hou nie van tamaties nie.”
 3. Die seuns het uitgeroep: ”Hoera! Ons span het gewen!”

Oefening 2

 1. Fred het gesê dit is nou te laat (dat dit nou te laat is), want hy moet die klere al môre hê.
 2. Pieter vra vir Joan waarheen sy en haar ma môre gaan.
 3. John het geskreeu dat hy wil uitgelos word. OF John het geskreeu dat jy hom moet uitlos.

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.