Afrikaans Plus – Gender

Afrikaans Plus – Gender

Oefening 1

Gee die vroulike geslag van die woorde tussen hakies waar nodig:

  1. Boer Frans het by die veiling vir hom die volgende vroulike diere gekoop: (varkbere), (ramme), (bulkalwers) en (bulle).
  2. Van die Engelse titels wat oorgeëerf word, is: (hertog), (graaf), (burggraaf) en (baron).
  3. Vroulike pasiënte verkies (verpleërs).
  4. Die (advokaat) het na die (verweerder) verwys.
  5. Haar (eggenoot) is ’n (haarkapper).

Antwoorde

Oefening 1

  1. varksôe, ooie, verskalwers en koeie
  2. hertogin, gravin, burggravin, barones
  3. verpleegsters
  4. advokaat, verweerderes
  5. eggenoot, haarkapper

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.