Afrikaans Plus – Getalle – Numbers

Afrikaans Plus – Getalle – Numbers

Oefening 1

Skryf die getalle tussen hakies oor in korrekte Afrikaans.

 1. Wanneer jy lid van ’n kwartet is, is jy een van (4) mense wat sing.
 2. Daar was (400) mense in die gehoor.
 3. Wanneer ek in graad (11) is, gaan ek elke dag my huiswerk doen!
 4. Dit is nou al die (3) keer dat ek jou vra om my te antwoord!
 5. My sussie word een van die dae (14).
 6. Ek wil beslis nie (21) word en nog nie my bestuurslisensie hê nie!
 7. Ek het darem al ’n (¾) van my Ekonomie-huiswerk gedoen.
 8. ’n Mens sukkel vreeslik om ’n nommer (12)-skoen in die hand te kry.
 9. My nommer vir die Twee Oseane Marathon is (152).
 10. Om (1) in die klas te staan, verg baie harde en konstante werk.

Oefening 2

Kies die korrekte antwoord tussen hakies.

 1. My meisie het sowaar die rekord van die 100 (meters/meter) verbeter!
 2. My oupa, 88 (jaar/jare) oud, stap nog steeds elke dag 2 (kilometer/kilometers).
 3. (21 / Een en twintig) dae is al wat jy nodig het om ’n nuwe gewoonte te vorm.
 4. Ek sukkel om meer as (R250 / R 250) ’n maand te spaar.
 5. In ons (graad 9 klas / graad 9-klas) is daar baie leerders wat Kuns as vak neem.
 6. Ek sien baie min ’n (R200-noot / R 200-noot / R200 noot) in my beursie.
 7. Ek drink ’n 2 (liter / liters) Coke lag-lag op.
 8. Met die droogte tans in die streek sukkel boere om meer as (3 t / 3t) mielies te lewer.
 9. ’n Miniatuur worshond kan tussen 15 – 21 (sentimers/sentimeter) lank wees.
 10. Ek staan (agste/agde) in my klas.

 

Antwoorde

Oefening 1

 1. vier
 2. vierhonderd
 3. elf
 4. derde
 5. veertien
 6. een en twintig / een-en-twintig
 7. driekwart
 8. twaalf
 9. honderd twee en vyftig / honderd-twee-en-vyftig / eenhonderd twee en vyftig / eenhonderd-twee-en-vyftig
 10. eerste

Antwoorde

Oefening 2

 1. meter
 2. jaar; kilometer
 3. Een en twintig (of Een-en-twintig)
 4. R250
 5. graad 9-klas
 6. R200-noot
 7. liter
 8. 3 t
 9. sentimeter
 10. agste

 

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.