Afrikaans Plus – Idiome – Idioms

Afrikaans Plus – Idiome – Idioms

Oefening 1

Voltooi die volgende idiome.

 1. Iemand op die __________ klop. (Iemand prys.)
 2. ___________ is nie perdekoop nie. (Om te trou is ’n ernstige saak.)
 3. Voëls van eenderse _____________ wees. (Hulle geaardheid is dieselfde.)
 4. Soos __________ op ’n eend se rug. (Iemand wat hom aan niks steur nie.)

Oefening 2

Gee die gepaste idioom vir die volgende sinne. Gebruik die sleutelwoorde tussen hakies om jou te help.

 1. Ek het êrens so iets gehoor. (voëltjie)
 2. Hy was baie kwaad. (slange)
 3. Hy dink baie van homself. (kaas)
 4. Baie spyt wees oor iets. (hare)

Antwoorde

Oefening 1

 1. Iemand op die skouer klop. (Iemand prys.)
 2. Trou is nie perdekoop nie. (Om te trou is ’n ernstige saak.)
 3. Voëls van eenderse vere wees. (Hulle geaardheid is dieselfde.)
 4. Soos water op ’n eend se rug. (Iemand wat hom aan niks steur nie.)

Oefening 2

 1. Ek het ’n voëltjie hoor fluit.
 2. Hy kon slange vang.
 3. Hy dink hy’s kaas.
 4. Jou hare uit jou kop trek.

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.