Afrikaans Plus – Infinitief – Infinitive

Afrikaans Plus – Infinitief – Infinitive

Oefening 1

Skryf die sin oor en gee die regte vorm van die woorde tussen hakies:

  1. Gebruik jou gesonde verstand (die probleem oplos).
  2. Jy behoort gereeld (jou motor diens).
  3. Jy hoef nie altyd eers (toestemming vra).
  4. Dis belangrik (gereeld jou tande borsel).
  5. Dis jou taak (die skrywer bekendstel).

Antwoorde:

Oefening 1

  1. Gebruik jou gesonde verstand om die probleem op te los.
  2. Jy behoort gereeld jou motor te diens.
  3. Jy hoef nie altyd eers toestemming te vra nie.
  4. Dis belangrik om gereeld jou tande te borsel.
  5. Dis jou taak om die skrywer bekend te stel.

 

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.