Afrikaans Plus – Intensiewe vorme – Intensive forms

Afrikaans Plus – Intensiewe vorme – Intensive forms

Oefening 1

Skryf die intensiewe vorm van die onderstaande woorde neer.

 1. geel
 2. wit
 3. natuurlik
 4. kwaad
 5. donker
 6. goedkoop
 7. suur
 8. vreemd
 9. bekend
 10. bang

Oefening 2

Gee die intensiewe vorm van die woord in hakies. Maak ook seker dat jy die korrekte vorm van die woord gee.

 1. My hond het (reguit) op my afgestorm toe ek vanmiddag by die huis instap.
 2. Dit was ’n (normaal) dag tot ek na die hoof se kantoor geroep is…
 3. Hartenbos se kampplek is gewoonlik (vol) tydens Desember-vakansies.
 4. My ouma het sulke (blou) oë gehad wat tot diep binne jou kon kyk.
 5. Die (verlief) seun het 4 bosse rose vir sy meisie gestuur.
 6. Die (leeg) damme in die Wes- en Oos-Kaap maak almal bekommerd.
 7. Al wat my afkoel ná ’n warm dag, is ’n (koud) Coke.
 8. Tydens dooie gety, is die see se oppervlak (glad.)
 9. Ek haat dit as piesangs so bruin raak en (sag) is!
 10. Ek wil (graag) in Amerika gaan toer ná matriek!

 

Antwoorde

Oefening 1

 1. goudgeel
 2. spierwit
 3. doodnatuurlik
 4. smoorkwaad
 5. pikdonker / stikdonker
 6. spotgoedkoop
 7. asynsuur
 8. doodvreemd
 9. alombekend / wêreldbekend
 10. doodbang

 

Oefening 2

 1. pylreguit
 2. doodnormale
 3. stampvol
 4. potblou
 5. smoorverliefde
 6. dolleë
 7. yskoue
 8. spieëlglad
 9. papsag
 10. dolgraag

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700