Afrikaans Plus – Literêre terme – Literary terms

Afrikaans Plus – Literêre terme – Literary terms

Identify the figures of speech in each of he following and motivate your answer in Afrikaans.

 1. Jannie het voete soos roeibote.
 2. Hy sweer hoog en laag dat hy onskuldig is.
 3. Daar was gisteraand ‘n reusevlooi in my bed.
 4. Sannie is die Aspoestertjie in die Smit-gesin.
 5. Ek dink Stoffel kort ‘n bad. Eufemisme.
 6. Elsie moet vinnig ‘n rok gaan koop voordat die groot nommers uitverkoop is..
 7. Florence Nightingale, kom red hierdie hospitaal!
 8. Kort voor haar dood het sy gesê sy wil haar suster nooit weer sien nie.
 9. Kan jy ‘n handjie bysit wanneer ek my huis skoonmaak?
 10. Vir ‘n aktiewe mens is niksdoen harde werk.
 11. Sy klou om lewe en dood aan die reddingsboei.
 12. Die kliёnt vra vir die masseuse of sy vandag beter voel.
 13. Pasop Jannie! Wil jy hê die karre moet jou raakry?
 14. Die opwinding langs die sportveld was tasbaar.
 15. Kom geniet gerus ‘n happie by my nuwe restoutant.
 16. Ek sien Piet het nuwe wiele gekry.
 17. Hoe meer haas, hoe minder spoed.
 18. Wanneer ek op ‘n vinnige perd sit, gallop my hart sommer.
 19. Ek het al so ‘n paar prysies gewen vir my skryfwerk.
 20. My ma maak die beste kos in die hele wêreld.
 21. Die bruid het haar hart aan die bruidegom gegee.
 22. Karel is nie die slimste kind in die klas nie.
 23. Dood, waar is jou angel?
 24. Die Adonis op die foto is my broer.
 25. Juffrou, almal dink die toets was te moeilik.
 26. Hou vas julle beursies, hier kom Wouter.
 27. Ek het die baadjie wat ek uit die winkel gesteel het, in die taxi vergeet!
 28. My bed, my lekker warm bed, hoe verlang ek nou na jou!
 29. Pieter probeer hard om die Shakespeare in die Engelse klas te wees.

Answers

 1. Die grootte van Jannie se voete word oordryf vir effek.
 2. ‘Hoog’ en ‘laag’ is teenoorgesteldes in een stelling.
 3. Oksimoron. Die teenoorgestelde ‘reus’ en ‘vlooi’ word naasmekaar gebruik.
 4. Antonomasia. ‘Aspoestertjie” is ‘n eienaam wat die idee van ‘n afskeepkind verteenwoordig.
 5. Versagting van ‘n uitdrukking, ‘Stoffel stink’, wat aanstoot mag gee.
 6. Insinuasie. ‘n Indirekte manier om beledigend te sê Elsie is vet.
 7. Apostroof. ‘n Afwesige persoon, objek of konsep word direk aangespreek.
 8. Ironie. Toe sy dit gesê het, het sy nie verwag om haar suster werklik nooit weer te sien nie.
 9. Sinekdogee. ‘Handjie’ is net ‘n deel van die hele persoon wat moet help huis skoonmaak.
 10. Paradoks. Die teenoorgestelde “aktief’ en “niksdoen’ lyk onmoontlik, maar is in hierdie konteks waar.
 11. Antitese. ‘Lewe’ en ‘dood’ is teenoorgesteldes in een stelling.
 12. Woordspeling. “Voel’ verwys hier na die masseuse se werk ėn na haar gesondheid.
 13. Retoriese vraag. Dit is ‘n waarskuwing, nie vraag waarop ‘n antwoord verwag word nie.
 14. Sinestesie. Die ervaring van ‘opgewonde wees’, word beskryf met ‘n ander sintuig, ‘om met die vingers te voel’, beskryf.
 15. Metonimia. ‘Happie’ verwys na ‘n verskeidenheid kos om te eet.
 16. Sinekdogee. ‘Wiele’ is net ‘n deel van die motor wat Piet gekry het.
 17. Antitese. ‘Meer’ en ‘minder’ is teenoorgesteldes in een stelling.
 18. Woorspeling. ‘Galop’ verwys hier na die perd ėn die hart se beweging.
 19. Litotes. Die spreker spog deur onderbeklemtoning van sy prestasie waarop hy eintlik baie trots is.
 20. Hiperbool. Die smaak van die kos word oordryf vir effek.
 21. Sinekdogee. ‘Hart’ is ‘n deel van die hele bruid wat aan die bruidegom gegee is.
 22. Eufemisme. Versagting van ‘n uitdrukking, ‘Karel is dom’, wat aanstoot mag gee.
 23. Apostroof. ‘n Afwesige persoon, objek of konsep word direk aangespreek.
 24. Antonomasia. ‘Adonis” is ‘n eienaam wat die idee van ‘n besondere mooi man verteenwoordig.
 25. Hiperbool. Die aantal mense word oordryf vir effek.
 26. Insinuasie. ‘n Indirekte manier om beledigend te sê Wouter is ‘n dief.
 27. Ironie. Die teenoorgestelde van wat ek verwag het, het gebeur.
 28. Apostroof. ‘n Afwesige persoon, objek of konsep word direk aangespreek.
 29. Antonomasia. ‘Shakespeare” is ‘n eienaam wat die idee van ‘n beroemde skrywer verteenwoordig.

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.