Afrikaans Plus – Meervoude – Plurals

Afrikaans Plus – Meervoude – Plurals

Oefening 1

Gee die meervoud van die volgende:

 1. brief
 2. graaf
 3. graf
 4. motoris
 5. stad
 6. p
 7. bikini
 8. ma
 9. mamma
 10. oupa
 11. seën
 12. vlag
 13. 6
 14. vlieg
 15. skryfding
 16. medikus
 17. glas
 18. hemp
 19. lewe
 20. bom

Antwoorde

Oefening 1

 1. briewe
 2. grawe
 3. grafte
 4. motoriste
 5. stede
 6. p’s
 7. bikini’s
 8. ma’s
 9. mammas
 10. oupas
 11. seëninge
 12. vlae
 13. 6’e
 14. vlieë
 15. skryfgoed
 16. medici
 17. glase
 18. hemde
 19. lewens
 20. bomme

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.