Afrikaans Plus – Mense, lande en tale – People, countries and languages

Afrikaans Plus – Mense, lande en tale – People, countries and languages

Oefening 1

Voltooi:

 1. Iemand wat van Kaapstad kom, noem ons ‘n __________.
 2. Iemand wat van Durban kom, noem ons ‘n __________.
 3. Iemand wat van Europa kom, noem ons ‘n __________.
 4. Iemand wat van Namibië kom, noem ons ‘n __________.
 5. Iemand wat van Kanada kom, noem ons ‘n __________.
 6. Iemand wat van Zimbabwe kom, noem ons ‘n __________.
 7. Mense wat van Amerika kom, noem ons ___________.
 8. Mense wat van Duitsland kom, noem ons ___________.
 9. Mense wat van België kom, noem ons ___________.
 10. Mense wat van Indië kom, noem ons ___________.
 11. Mense wat van Gauteng kom, noem ons ___________.
 12. Mense wat van Italië kom, noem ons ___________.

Antwoorde

Oefening 1

 1. Kapenaar
 2. Durbaniet
 3. Europeër
 4. Namibiër
 5. Kanadees
 6. Zimbabwiër
 7. Amerikaners
 8. Duitsers
 9. Belge
 10. Indiërs
 11. Gautengers
 12. Italianers

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.