Afrikaans Plus – Ontkennende vorm – Negative form

Afrikaans Plus – Ontkennende vorm – Negative form

Oefening 1

Skryf die volgende sinne oor in die ontkennende vorm:

  1. Was julle al ooit by die nuwe restaurant op die dorp?
  2. Hy loop iewers rond in die dorp.
  3. Die Wiskunde-onderwyser is altyd laat vir klas.
  4. Stuur asb. onmiddellik ’n e-pos!
  5. Óf Juan, óf Franco sal vandag pale toe skop.

Antwoorde

Oefening 1

  1. Was julle nog nooit by die nuwe restaurant op die dorp nie?
  2. Hy loop nêrens rond in die dorp nie.
  3. Die Wiskunde-onderwyser is nooit laat vir klas nie. OF Die Wiskunde-onderwyser is nie altyd laat vir klas nie.
  4. Moet asb. nie onmiddellik ’n e-pos stuur nie!
  5. Nóg Juan, nóg Franco sal vandag pale toe skop.

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.