Afrikaans Plus – Samestellings – Compound words

Afrikaans Plus – Samestellings – Compound words

Oefening 1

Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies:

  1. Dis blykbaar die (wes + wind) wat mens se (gees + gesondheid) so aantas.
  2. Die (eksamen + vraestel) was (kind + speletjies).
  3. Die nuwe (seun + hemp) het nie meer (knoop + gat) nie.
  4. Volgens die (weer + voorspel + program) gaan daar môre ’n (hoog + druk) oor die land inbeweeg.
  5. Ek eet graag (kalf + vleis), (lam + bredie) en (pampoen + koekies).

Antwoorde:

  1. westewind, geestesgesondheid
  2. eksamenvraestel, kinderspeletjies
  3. seunshemde, knoopsgatte
  4. weervoorspellingsprogram, hoogdruk
  5. kalfsvleis, lamsbredie, pampoenkoekies

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.