Afrikaans Plus – Voegwoorde – Conjunctions

Afrikaans Plus – Voegwoorde – Conjunctions

Oefening 1

Verbind die volgende sinne met die woord tussen hakies:

  1. Ek slaap vanoggend laat. Ek was gisteraand laat uit. (want)
  2. Sam weet. Hy is in groot moeilikheid. (dat)
  3. Jy sal jou litte moet roer. Jy gaan laat wees vir ete. (anders)
  4. Ons het nie meer melk in die huis nie. Ek loop gou kafee toe. (daarom)
  5. Ek gaan nie saameet nie. Ek is nie honger nie. (aangesien)

Antwoorde:   

Oefening 1

  1. Ek slaap vanoggend laat, want ek was gisteraand laat uit.
  2. Sam weet dat hy in groot moeilikheid is.
  3. Jy sal jou litte moet roer, anders gaan jy laat wees vir ete.
  4. Ons het nie meer melk in die huis nie, daarom loop ek gou kafee toe.
  5. Ek gaan nie saameet nie aangesien ek nie honger is nie.

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.