Afrikaans Plus – Anglisismes – Anglicisms

Afrikaans Plus – Anglisismes – Anglicisms

Oefening 1

Skryf die volgende sinne oor in korrekte Afrikaans.

 1. You must enjoy yourself!
 2. They are redoing the drama class.
 3. Our team is doing great this year!
 4. Do you like soccer? I do!
 5. These are the hard facts.
 6. The history paper was very hard.
 7. Please, come in.
 8. He is putting on a lot of weight.
 9. I can’t get the right part for my motorcycle.
 10. Nothing can go wrong.
 11. How many marks did you lose in Math?
 12. I love doing Paper II!
 13. Most people go the beach in December.
 14. Time is running out…
 15. What do you mean?
 16. I dont’ have a spare wheel…
 17. It wont take long.
 18. I like the painting on the wall.
 19. Personally, I disagree.
 20. I just love my new glasses!

Antwoorde:

Oefening 1

 1. Jy moet die dag geniet! (Jy moet jouself geniet! X)
 2. Hulle knap die dramaklas op. (Hulle doen die dramaklas oor. X)
 3. Ons span vaar die jaar uitstekend! (Ons span doen die jaar goed! X)
 4. Hou jy van sokker? Ek is mal daaroor! (Hou jy van sokker? Ek doen! X)
 5. Hierdie is die ware feite. (Hierdie is die harde feite. X)
 6. Die geskiedenisvraestel was moeilik. (Die geskiedenisvraestel was hard. X)
 7. Asseblief, kom binne. (Asseblief, kom in. X)
 8. Hy het baie gewig (Hy het baie gewig opgetel. X)
 9. Ek kan nie die regte onderdele vir my motorfiets kry nie. (Ek kan nie die regte parte vir my motorfiets kry nie. X)
 10. Niks kan verkeerd loop nie. (Niks kan verkeerd gaan nie. X)
 11. Hoeveel punte het jy in Wiskunde verloor? (Hoeveel merke het jy in Wiskunde verloor?)
 12. Ek is mal oor vraestel II! (Ek is mal oor papier II! X)
 13. Die meeste mense is mal oor die strand in Desember. (Meeste mense is mal oor die strand in Desember. X)
 14. Tyd is besig om minder te raak… (Tyd hardloop uit… X)
 15. Wat bedoel jy? (Wat meen jy? X)
 16. Ek het nie ‘n noodwiel nie…( Ek het nie ‘n spaarwiel nie… X)
 17. Dit sal nie lank duur nie. (Dit sal nie lank neem nie. X)
 18. Ek hou van die skildery teen die muur. (Ek hou van die skildery op die muur. X)
 19. Ek stem saam. (Persoonlik stem ek saam. X)
 20. Ek is mal oor my nuwe bril! (Ek is mal oor my nuwe brille! X)

Beskikbaar by www.lapa.co.za | 012 401 0700.

244 view